Home Appunti - Bilješke Dobrom znalcu dovoljno je nekoliko rije?i
Errore
  • XML Parsing Error at 1:735. Error 9: Invalid character
Dobrom znalcu dovoljno je nekoliko rije?i PDF Stampa E-mail
Scritto da Zilli   
Giovedì 07 Gennaio 2021 10:06

Furio Radin i Maurizio Tremul ponašaju se kao diktatori unutar autohtone Talijanske nacionalne zajednice u Hrvatskoj i Sloveniji te kao njene izdajice izvan iste.

Furio Radin, od 1992. neprekidno je zastupnik Talijanske nacionalne zajednice, nedavno je ponovno potvr?en kao potpredsjednik Hrvatskog sabora (na posljednjim parlamentarnim izborima dobio je 890 glasova, odnosno 5,11%, od ukupno 17.414 talijanskih bira?a u Hrvatskoj).

Maurizio Tremul, od 1991. godine u samom je vrhu Talijanske unije (najprije kao predsjednik Izvršnog odbora, zatim predsjednik Skupštine, potom predsjednik Izvršnog odbora i trenutno predsjednik Talijanske unije, izabran kao jedini kandidat s 4.500 glasova, odnosno 14,09%, od ukupno 31.922 talijanskih bira?a u?lanjenih u Zajednicama Talijana u Hrvatskoj i Sloveniji te ujedno u Talijanskoj uniji).

Tremul je predsjednik Talijanske unije 29 uzastopnih godina, izjedna?ivši se s rekordima u trajanju od Staljina i Lukašenka, dok Furio Radin, stalni zastupnik 28 godina, ve? je prestigao Mao-a sa trajanjem od 27 godina, te s obzirom da je ponovno izabran za sljede?e ?etiri godine, na kraju mandata, njegovo trajanje korespondirati ?e bivanju 32 godine u parlamentarnoj službi: stoga, za sustignuti Tita i Sadama Husseina (s 35 godina) biti ?e mu potrebno da se ponovno kandidira po deseti put zaredom.

Njihovih gotovo trideset godina obnašanja funkcija na najvišim razinama Talijanske nacionalne zajednice o?ito je da je pospješilo neizbježnu i rastu?u degeneraciju Talijanske unije u sustav koji se više ne može definirati kao demokratski. Dovoljno je podsjetiti se na zastarjelu i nepravednu raspodjelu vije?ni?kih mjesta u Skupštini Talijanske unije i takozvane "blindirane kandidature", tj. kada je broj kandidata jednak broju raspoloživih mjesta, s ishodom izbora koji je unaprijed predodre?en. Slijedom toga, apstinencija (suzdržavanje od glasovanja) je dosegla vrhunac od preko 83%, tako da je tijekom godina od fiziološke postala patološka. Reprezentativnost izabranih predstavnika o?ito je irelevantna, budu?i da se njihov izborni konsenzus zna?ajno smanjio, fluktuiraju?i izme?u 5% i 14% onih koji imaju pravo glasa (bira?a). Uz to, u?inak bira?a malih Zajednica Talijana je 4,7 puta ve?i od onog glasa?a velikih Zajednica Talijana, a što je o?igledno nedemokratski. Trajnost i gomilanje funkcija omogu?ili su op?u i sve ve?u kontrolu nad ogromnim financijskih sredstvima (procijenjenim na više od 270 milijuna eura u posljednjih 28 godina) i klijentelisti?ku raspodjelu resursa. "Trgovanja/Razmjene glasova" izvor su fenomena (pojave) samoodržanja rukovodstva i oportunisti?ke logike, orijentirane na prednost pojedinaca po cijenu kolektivnog poraza. Sustav je to koji se samouništava, s obzirom na nedostatak unutarnjeg nadzora -putem Odbora jamaca, za žalbe i nadzor te nedostatak prostora za opoziciju i neuspjeh (propast) socijalno-ekonomskih projekata (Aegida, EDIT, Otium, CIPO, itd.). A da se ne spominju brojne nepravilnosti i kršenja zakona u Hrvatskoj, Italiji i Sloveniji, izna?ene u radu Talijanske unije, poput slu?aja EDIT, slu?aja Zajednice Talijana Bale ili Zajednice Talijana Cresa, slu?aja Zajednice Talijana Zadar, itd. Ukratko, puno "?injenica" u stalnom pogoršanju su uzrok sve ve?eg nezadovoljstva i odvojenosti Talijana od Talijanske unije, koja je izdala svoju ulogu jedinstvene i demokratske organizacije Talijanske nacionalne zajednice u Hrvatskoj i Sloveniji a koju bi trebala predstavljati i zaštiti njene politi?ke, kulturne i ekonomske potrebe.

Ve? desetlje?ima Talijanska unija ne nadzire ili još gore prilago?ava se pokušajima smanjenja ste?enih prava Talijanske nacionalne zajednice u Hrvatskoj i Sloveniji. Po?evši od cjelovite dvojezi?nosti, koja je svedena na minimum i još uvijek prisutna u samo nekoliko jedinica lokalne samouprave u Istri, ili ukidanje izuze?a od pla?anja PDV-a za donacije talijanske Vlade Talijanskoj nacionalnoj zajednici, ili ukidanje obveze u?enja talijanskog jezika kao jezika društvene sredine u školama ve?ine u dvojezi?nim jedinicama lokalne samouprave a koji je sveden na neobavezan strani jezik, ili Ugovor izme?u Republike Hrvatske i Talijanske Republike o pravima manjina iz 1996. godine koji još nije primijenjen, implementiran, proveden, izvršen, ili lišenje Talijanske nacionalne zajednice prava na zastupljenost u izvršnom tijelu dvojezi?nih jedinica lokalne samouprave (putem zamjenika grado-na?elnika koji je pripadnik Talijanske nacionalne zajednice, a s ciljem da može su-upravljati podru?jem svog povijesnog obitavanja) i tako dalje.

Poraza (poput bitke za "Caporetto", kod Kobarida) za Talijansku nacionalnu zajednicu dosad je previše i sve uz tihi (šute?i) pristanak Ministarstva vanjskih poslova i me?unarodne suradnje Talijanske Republike.

 
hrvatskiitaliano

Manifesti

Vox populi

Il sito web č indipendente, in costante aggiornamento e soggetto ad ampliamento. Questo spazio č libero, gratuito e a disposizione di tutti coloro che vogliono rendere pubblica la propria opinione e che, purtroppo, non sono riusciti ad ottenere un riscontro positivo da parte dei mezzi d'informazione presenti sul territorio istro-quarnerino.

I pareri, le proposte, le idee, i commenti vanno inviati alla seguente e-mail:

voxpopuli@silvanozilli.com

 


Get the Flash Player to see this player.